Välkommen till iAnestesi - nu uppdaterad för 2019

Untitled Document

alt

Utsikt mot Oviksfjällen, foto Henrik Zetterström

alt

Läs mer: iAnestesi stödjer Läkare Utan Gränser med 25 000 kr även 2018

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest och bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Vi är glada att vi även för 2018 kunde bidra med 25 000 kr till denna viktiga verksamhet.
Läs gärna mer om Läkare Utan Gränser

Uppdateringar

Läs mer: Uppdatering av Blodersättningsprogrammet till v 3.0 (2019-01-16)
  • På grund av indragningen av hydroxietylstärkelse (HES) och dextran för peroperativt bruk, har schemat för planerad blodersättning tagits bort och ersatts av löpande text. Vi beklagar att avsaknaden av effektiva kolloidala infusionslösningar gjort det svårare att ge klara rekommendationer för hur plasmavolymen ska upprätthållas vid blödning. Beräkningen av blodvolym och ”Maximalt tillåten blödning” med tillhörande tumregler finns dock kvar.
Läs mer: Uppdateringar av kapitlen under Blod (2019-01-16)
  • uppdatering av kapitlen 3, 6, 7, 8, 9 och 10 på grund av nya rön samt indragning av hydroxyetylstärkelse (HES) och dextran för peroperativt bruk
  • referenser och referenslistan uppdaterad
  • beräkningprogrammet Blodersättning är uppdaterat till v 3.0
Läs mer: Uppdateringar av kapitlen under Vätska (2019-01-15)
  • kapitlen 2, 4, 5, 6 och 7 uppdaterade och kompletterade
  • referenser och referenslistan uppdaterad
Läs mer: Uppdateringar under Syrgas (2017-03-27)
  • kapitlen 3 och 5 uppdaterade och kompletterade
  • referenser och referenslistan uppdaterad
Läs mer: Uppdateringar dokument från anestesi/IVA (2017-01-08)
  • Vår databas med styrdokument från Anestesiläkaravdelningen i Östersund är nu uppdaterad och innehåller bara de versioner som var giltiga 2016-12-31

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se