iAnestesi upphör 2019-12-31

Untitled Document

alt

VI säger tack och adjö...

alt Tackbrev från läkare utan gränser 2019

alt

Läs mer: iAnestesi upphör inom kort (2019-12-31)

iAnestesi kommer att upphöra inom kort.

iAnestesi startades för 15 år sedan och har sedan dess fungerat som ett datorstöd vid läkemedelsdosering, blodersättning, vätskebehandling, lungventilation under narkos m.m. Utöver dessa stödfunktioner har också funnits omfattande läro-texter inom anestesi och intensivvård.

Det övergripande syftet har varit att öka patientsäkerheten. Andra målsättningar har varit att underlätta vardagen för läkare och sjuksköterskor samt att göra dem tryggare i sin yrkesroll.

Vi har också haft som ambition att iAnestesi skulle vara ett användbart stöd för studenter inom det medicinska facket.

Arbetet har till största delen bedrivits på ideell grund och för att klara kostnaderna för drift och underhåll har flera av landets större användare valt att betala en prenumerationsavgift. Som resultat av detta har iAnestesi under flera år kunnat bidra med 25 000 kr årligen till Läkare utan gränser som stöd i deras betydelsefulla arbete. Även för 2019 har vi kunnat bidra med samma belopp.

Tack vare det betydelsefulla stödet från de kliniker som betalat den årliga prenumerationsavgiften har bidraget till Läkare utan gränser nu nått upp till 200 000 kr.

De beräkningsfunktioner som använts mest är:

1/ Barndos som sedan starten 2005 levererat 65 255 schemaförslag för barnanestesier.

2/ Blodersättning som under samma tid levererat 35 589 förslag till blodersättning.

Under de 15 år som iAnestesi varit igång har vi haft mellan 25-35 000 besök årligen. Under 2019 har dock besöksfrekvensen minskat påtagligt och flera kliniker/sjukhus har valt att avsluta sin prenumeration. Dessutom har vi som jobbat med iAnestesi nu p g a ålder och pensionering inte längre en naturlig kontakt med den kliniska vardagen. Av dessa skäl har vi valt att lägga ner iAnestesi i och med utgången av 2019

Vi vill tacka alla kliniker/sjukhus som genom åren möjliggjort iAnestesi genom att prenumerera på vår webbplats.

Henrik Zetterström / Erik Sandström / Kjell Nilsson


Läs mer: iAnestesi stödjer Läkare Utan Gränser med 25 000 kr även 2019

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest och bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Vi är glada att vi även för 2019 kunnat bidra med 25 000 kr till denna viktiga verksamhet. I och med detta har iAnestesi genom åren kunnat bidra med 200 000 kr till Läkare Utan Gränser.

Läs gärna mer om Läkare Utan Gränser

Uppdateringar

Läs mer: Uppdatering av Blodersättningsprogrammet till v 3.0 (2019-01-16)
  • På grund av indragningen av hydroxietylstärkelse (HES) och dextran för peroperativt bruk, har schemat för planerad blodersättning tagits bort och ersatts av löpande text. Vi beklagar att avsaknaden av effektiva kolloidala infusionslösningar gjort det svårare att ge klara rekommendationer för hur plasmavolymen ska upprätthållas vid blödning. Beräkningen av blodvolym och ”Maximalt tillåten blödning” med tillhörande tumregler finns dock kvar.
Läs mer: Uppdateringar av kapitlen under Blod (2019-01-16)
  • uppdatering av kapitlen 3, 6, 7, 8, 9 och 10 på grund av nya rön samt indragning av hydroxyetylstärkelse (HES) och dextran för peroperativt bruk
  • referenser och referenslistan uppdaterad
  • beräkningprogrammet Blodersättning är uppdaterat till v 3.0

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se