1 Vätskeboken - innehållsförteckning

Untitled Document

1 Innehållsförteckning

2 Förord

3 Vad är bra att veta för att förstå vätskebehandling
Läs mer: När började man ge intravenös vätsketillförsel

Hur mycket vatten finns i kroppen och hur är det fördelat
Vatteninnehåll i procent av kroppsvikten
Vattnets fördelning i olika rum
Finns det ett tredje rum
Hur stort är det basala behovet av vätska
Normal vattenomsättning hos vuxna
Vätskebehov hos barn
Läs mer: Elektrolytkoncentrationer i några kroppsvätskor

Vad menas med kristalloider och kolloider och vad skiljer dem åt
Varför har storleken sådan betydelse i detta fall
Läs mer: Hur var det nu, det här med osmos

Vad kan osmotiska fenomen ställa till med
Läs mer: Vilka var pionjärerna bakom kristalloid-kolloid-konceptet och vätskeutbytet över kapillärerna
Läs mer: Vad är det som är så spännande med glycocalyx


4 Kristalloider
Vad kännetecknar kristalloider
Indikationer för kristalloider
Natriumkloridlösning

Ringeracetat
Läs mer: Vad är historien bakom Ringerlösning och Ringerlaktat
Läs mer: Varför just acetat och inte laktat som i övriga världen

Ringerfundin

Rehydrex med glucos 25 mg/ml och Glucos buffrad
Läs mer: Varför inte glukos i lösningar för volymsersättning
Läs mer: Varför är det viktigt att upptäcka postoperativ hyponatremi

Vart tar vätskan vägen
Hur mycket kristalloider behöver man ge och hur snabbt
Exempel konstruerade utifrån resultat av undersökningar gjorda av Hahn och medarbetare

5 Kolloider
Vad kännetecknar kolloider
Läs mer: Hur stora är molekylerna

Tabell 1: Innehåll i några kolloidlösningar
Tabell 2: Egenskaper hos några kolloidlösningar
Albumin
Läs mer: Om albumin
Läs mer: Är det farligt med ett lågt serumalbumin
Läs mer: Är det farligt att ge albumin

Dextran
Läs mer: Kort historik
Läs mer: Macrodex® och Rheomacrodex®
Läs mer: Varför används dextran så lite utomlands
Läs mer: Vad har dextran för effekt på blödning och koagulation
Läs mer: Vad beror dextranets flödesförbättrande egenskaper på
Läs mer: Vad beror dextranallergi på och hur vanligt är det

Hydroxietylstärkelse (HES)
Läs mer: Egenskaper och potentiella biverkningar hos HES

Modifierat gelatin
Läs mer: Egenskaper och potentiella biverkningar hos gelatinpreparat
Läs mer: Egenskaper hos några kolloidlösningar

6 Vad ska man ge - kristalloider eller kolloider
Kristalloid - kolloid-kontroversen
Vilken sorts vätska ska man ge - kristalloider eller kolloider
Tabell med skillnader

7 Pre- och peroperativ vätskebehandling i praktiken
Vad är lämplig vätskebehandling vid akut trauma
Vätskebehandling vid brännskador
Läs mer: Hur försvarar sig kroppen mot akut blödning
Läs mer: Hur avslöjas bäst hypovolemi

Åtgärder prehospitalt och på akutmottagningen
Vad är lämplig vätskebehandling före en operation
När är det befogat att ge preoperativ vätskebehandling
Vilken sorts vätska är lämplig preoperativt
Hur snabbt och hur mycket bör ges preoperativt
Vad är lämplig vätskebehandling under en operation
Dagkirurgi och mindre till medelstora ingrepp
Omfattande ingrepp och kirurgi med stort stresspåslag
Läs mer: Vad låg bakom generellt tillämpad liberal per- och postoperativ
vätsketillförsel
Läs mer: Vilka är riskerna med för liten och för stor vätsketillförsel

Vad innebär målstyrd vätsketerapi
Bör glukos ingå i den peroperativa vätskebehandlingen
Läs mer: Varför är det viktigt att upptäcka postoperativ hyponatremi
Läs mer: Varför inte glukos i lösningar för volymsersättning

8 Referenser
Översiktslitteratur och webbplatser
Litteraturhänvisningar

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se

Ни одна из сторон не имела перевеса.

Вот "Чудовища и критики" уж не думал, что русские могут быть такими жестокими!

Далеко внизу гулко трясется земля, а сандалии на ногах Сета оставляют следы ударами грома.

Он отбросил плащ за спину, в руке очутился меч.

Сеньор Диас,-сказал он,-я пришел сюда для.

Все еще "Каменная баба" жалея об этом, он разделся и смыл грязь с тела.

Användarbetyg: / 4
DåligtBra 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se