1 Blodboken - innehållsförteckning

Untitled Document

1 Innehållsförteckning

Innehåll


2 Förord

Förord
Syfte
Målgrupp
Struktur


3 Varför restriktivitet med blodtransfusion?

Läs mer: Kort historik om blodtransfusion
Medicinska aspekter
Etiska aspekter
Ekonomiska aspekter
Läs mer: Överföring av smittämnen
Läs mer: Immunologiska komplikationer
Läs mer: Övriga risker

Vad kan man göra för att undvika onödiga transfusioner
Läs mer: Åtgärder prehospitalt och på akutmottagningen
Läs mer: Viktiga val vid anestesi och kirurgi

Preoperativa åtgärder inför elektiv kirurgi med förväntad blödning
Läs mer: Exempel på naturläkemedel och vitaminer som kan påverka blodförlust
Läs mer: Telefonnummer till koagulationslab
Läs mer: Hur definieras anemi
Läs mer: Preoperativ egenblodgivning och autolog transfusion

Intraoperativa åtgärder
Per- och/eller postoperativ blodåtervinning
Läs mer: Blodåtervinning


4 Fysiologiskt svar på akut blödning och anemi

Hur försvarar sig kroppen mot blödning
Läs mer: Hur försvarar sig kroppen mot anemi


5 Blodersättning genom hemodilution

Vad är målet med blodersättningen
I vilken ordning ska blodets beståndsdelar ersättas
Vad menas med hemodilution
Akut och kronisk anemi – naturens egen hemodilution
Hemodilution vid kirurgi och akut blödning
Läs mer: ANH ("Acute normovolemic hemodilution")
Läs mer: Hur definieras anemi
Läs mer: Preoperativ egenblodgivning och autolog transfusion

Hur förändras blodets sammansättning vid hemodilution
Hur mycket hemodilution tål man
Läs mer: Hur mycket hemodilution tål ”friska frivilliga”
Läs mer: Erfarenheter av hemodilution på Jehovas vittnen
Läs mer: Erfarenheter av hemodilution på barn
Läs mer: Erfarenheter av hemodilution på äldre
Läs mer: Hur påverkas hemodilution av stress
Läs mer: Hur påverkas hemodilution av anestesi
Läs mer: Hur påverkas hemodilution av hjärtkärlsjukdom UNS
Läs mer: Hur påverkas hemodilution av koronarsjukdom
Läs mer: Hur påverkas hemodilution av betablockad
Läs mer: Vad betyder Hb-värdet för vårdtid, välbefinnande och tillfrisknande

När ska hemodilution användas
Läs mer: Vilka förutsättningar krävs för hemodilution
När är hemodilution kontraindicerad
Läs mer: Hur känner man igen hjärtsvikt
Läs mer: När ska man ge preoperativ transfusion inför elektiv kirurgi

Vad innebär blodkomponentterapi


6 Ersättning av volym

Läs mer: Hur försvarar sig kroppen mot akut blödning
Läs mer: Hur avslöjas bäst hypovolemi
Läs mer: Fluid challenge

Vilken sorts vätska ska man ge – kristalloider eller kolloider


7 Ersättning av erytrocyter

Läs mer: Varför gick man ifrån användning av helblod
Läs mer: Leukocytreducering - leukodepletion

Vad händer med blodet i kylskåpet
Finns det en övertro på nyttan med transfusion
Finns det någon säker ”transfusionstrigger”
Läs mer: Varför är det viktigt att undvika onödiga transfusioner
Läs mer: Om ABC-studien och Hb 100

Ska man alltid ge minst två enheter
Hur kan man veta hur mycket hemodilution - dvs hur lågt Hb-värde - en viss patient tål
Rekommendationer för transfusion av e-konc i samband med operation och trauma
Läs mer: Erfarenheter av Hb-värden under 50 g/l
Läs mer: Erfarenheter av Hb-värden under 50 - 70 g/l
Läs mer: Erfarenheter av Hb-värden under 70 - 90 g/l
Läs mer: Erfarenheter av Hb-värden under 90 - 110 g/l

Varför inte ännu lägre Hb-gränser för transfusion
Läs mer: Varför kan TRICC-studiens värde ifrågasättas
Läs mer: Om erfarenheter av hemodliution på: Friska frivilliga; Jehovas vittnen; Barn; Äldre
Läs mer: Om hur hemodliution påverkas av: Stress; Anestesi; Hjärt-kärlsjukdom
Läs mer: Om Hb-värdets betydelse för vårdtid och konvalescens


8 Ersättning av plasma

När bör man ge plasma


9 Ersättning av trombocyter

Ersättning av trombocyter
När bör man ge trombocyter


10 Blodersättning i praktiken

Preoperativ transfusion
Läs mer: När ska man ge preoperativ transfusion inför elektiv kirurgi
Peroperativ transfusion – måttlig till stor blödning
Steg 1: Ta ställning till lägsta acceptabla Hb
Läs mer: Varför inte ännu lägre Hb-gränser för transfusion
Steg 2: Gör en blodersättningsplan
Läs mer: Hur göra om man inte har tillgång till dator

När ska man frångå rekommendationerna för transfusion
Vid symtomgivande anemi - ge e-konc!
Läs mer: Symtom och tecken på anemi
Vid mycket stora blödningar
Vid önskemål från patienten om att inte erhålla blodprodukter

Vad gäller när patienten - t ex. Jehovas vittnen - vägrar transfusion? Läs mer: Hur resonerar Jehovas vittnen
Läs mer: Vad säger lagar och förordningar
Läs mer: Erfarenheter av hemodilution på Jehovas vittnen


Massiv och kritisk blödning

Initial behandling vid massiv svårkontrollerad blödning
Analyser vid massiv, svårkontrollerad blödning
Kommentarer till labprover
Fortsatta åtgärder vid massiv, svårkontrollerad blödning
Läs mer: Ersättning med faktorkoncentrat
Övriga åtgärder vid massiv, svårkontrollerad blödning


Vad göra om en akut transfusionsreaktion inträffar
Läs mer: Feberreaktioner
Läs mer: Transfusion associated lung injury (TRALI)


11 Referenser

Webbplatser med anknytning till blodersättning
Litteraturhänvisningar som används i texten

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se

Användarbetyg: / 3
DåligtBra 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se