Formlerna bakom beräkningarna

Beräkning av virtuell shunt = venös tillblandning (Qva/Qt; venous admixture)

Vid beräkning av virtuell shunt används den klassiska shuntformeln [1]:

Qva/Qt = (CcapO2 - CaO2)/(CcapO2 - CvO2)

där Ccap, Ca och Cv står för syrgasinnehåll ändkapillärt i lungan under ideala förhållanden, artärblod, respektive blandat venblod. Vid beräkning av Ccap används ett värde på PcapO2 som uträknas enl. alveolargasekvationen [2]:

PalvO2 = FIO2 * (lufttryck - PH20) - PaCO2 * (FIO2 + (1 - FIO2)/RQ)

där luftttryck antas vara 101 kPa (760 mmHg), vattenångans partialtryck 6,3 kPa och RQ 0,8.

Vid beräkning av syrgasinnehåll C(O2) används formeln:

C(O2) = 1,36 * SO2 * Hb + 0,2625 * PO2

där CO2 erhålls uttryckt i ml O2 per liter blod när SO2 uttrycks som fraktion, Hb i g/l och PO2 i kPa.

Värdet 1,36 representerar hemoglobinets syrebindande förmåga (Hüfnerfaktorn). Den är teoretiskt 1,39 och detta värde kan användas när man bestämt koncentrationen av icke-syrebärande hemoglobin och kan räkna bort det. När man för enkelhetens skull endast mäter Hb på vanligt sätt är det rimligt att använda faktorn1,36 [3]. Man antar då att 2,2% av hemoglobinets bindningsställen för syrgas är blockerade av kolmonoxid och methemoglobin. Dessa halter kan nämligen tillsammans uppgå till någon eller några få procent.

Värdet 0,2625 på syrgasens löslighetskoefficient är anpassat för syrgasinnehåll i ml/l, tryck i kPa, och är beräknat vid Hb 120 g/l [4].

När virtuell shunt beräknas utifrån blodgasanalys används inte uppmätta saturationsvärden utan de beräknas enligt [5]. Detta är kontroversiellt, men just vid shuntberäkningar kan det vara försvarbart. Saturationen i ideal lungkapillär måste nämligen alltid beräknas och det är rimligt att räkna ut SaO2 (och i förekommande fall SvO2) med samma algoritm som SAO2. (Det medför i alla fall färre överraskningar i form av negativa shuntar hos friska individer.)

Om beräkningarna enbart görs utifrån arteriell blodgasanalys räknar datorprogrammet med en arteriovenös syrgasdifferans på 5 vol% (50 ml O2 per liter blod = 2,23 mmol/l) [2]. När beräkningarna görs enbart utifrån SpO2 används dessutom givna värden på PaCO2 (5,33 kPa) och pHa (7,40).

Oxyhemoglobinets dissociationskurva

För att kunna ta hänsyn till att PCO2, pH och kroppstemperatur kan förskjuta dissociationskurvan i sidled, uträknas först ett korrigerat värde på PO2. Detta görs enligt [6]. Därefter beräknas syremättnaden enligt oxyhemoglobinets standardkurva. Detta görs enligt [5]. För "baklängesberäkning" av PO2 utifrån SO2 används algoritm enligt [7].

1. Berggren S. The oxygen deficit of arterial blood caused by non-ventilating parts of the lung. Acta Physiol Scand 1942;4(Suppl 2):1-92

2. Nunn JF. Nunn's applied respiratory physiology. 4th edition. Butterworth-Heinemann Ltd, 1993

3. Zander R. The oxygen capacity of normal human blood. Pflügers Archiv 1978;373:R43

4. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Oxygen content, haemoglobin oxygen saturation, and related quantities in blood: Terminology, measurement, and reporting. NCCLS 1990;10:Document C25-P

5. Ruiz BC, Tucker WK, Kirby RR. A program for calculation of intrapulmonary shunts, blood-gas and acid-base values with a programmable calculator. Anesthesiology 1975;42:88-95

6. Gabel RA, Hooper A, Marseglia JJ, Farese G. Calculation and correction of blood-gas and acid-base variables with a versatile computer program. Anesth Analg 1981;60:889-896

7. Tien Y-K, Gabel RA. Prediction of PO2 from SO2 using the standard oxygen hemoglobin equilibrium curve. J Appl Physiol 1977;42:985-7

Användarbetyg: / 5
DåligtBra 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se