Om Syresättning (oxygenering)

Syrgas är en förutsättning för mänskligt liv och syrgastillförsel kan i vissa fall vara livräddande, men oxygen är ett potent medel med flera biverkningar. Det är förledande lätt att tro att om lite extra syrgas är bra så är en rejäl dos ännu bättre, vilket kan leda helt fel. För att undvika onödig syrgasbehandling och kunna dosera rätt behövs kunskaper om:

- vad som orsakar syrebrist och mekanismerna bakom
- hur olika rubbningar i lungornas syresättande förmåga kan diagnosticeras
- när och hur extra syrgas behöver ges
- vilka biverkningar och risker som finns med syrgasbehandling

Denna framställning syftar till att öka förståelsen för patofysiologin kring lungornas syresättande förmåga. Samtidigt redogörs för olika skäl till att okritisk användning av syrgas kan göra mer skada än nytta. Texten ska ses som en komplettering till gängse läroböcker.

Målgrupp är läkare och sjuksköterskor verksamma framför allt inom anestesi och intensivvård.

Östersund i december 2011
Henrik Zetterström

© Henrik Zetterström. Mångfaldigandet av innehållet i denna text, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av Henrik Zetterström, Frösön


Användarbetyg: / 16
DåligtBra 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se