2 Syrgas - förord

Syrgas är en förutsättning för mänskligt liv och syrgastillförsel kan i vissa fall vara livräddande, men oxygen är ett potent medel med flera biverkningar. Det är förledande lätt att tro att om lite extra syrgas är bra så är en rejäl dos ännu bättre, vilket kan leda helt fel. För att undvika onödig syrgasbehandling och kunna dosera rätt behövs kunskaper om:

• vad som orsakar syrebrist och mekanismerna bakom
• hur olika rubbningar i lungornas syresättande förmåga kan diagnosticeras
• när och hur extra syrgas behöver ges
• vilka biverkningar och risker som finns med syrgasbehandling.

Syftet med denna text är att öka förståelsen för patofysiologin kring lungornas syresättande förmåga. Samtidigt redogörs för olika skäl till att okritisk användning av syrgas kan göra mer skada än nytta. Omfånget och textmassan hålls som regel på kompendienivå, men utvikningar i form av "Läs mer-fönster" förekommer. De syftar till att ge en djupare förståelse som förhoppningsvis kan öka säkerheten i vården. Texten ska ses som en komplettering till gängse läroböcker.

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor verksamma framför allt inom anestesi och intensivvård.

Struktur: Svart text på vit botten har högst prioritet och relevans för dagligt arbete i klinisk praxis. Textavsnitt på blå botten finns gömda och kan klickas fram vid "Läs mer"-rutorna. [*], Litteraturreferens eller ordförklaring betyder att en litteraturreferens eller ordförklaring blir synlig om markören förs dit. Referensen återfinns även i Referenser.

Frösön i december 2011.
Henrik Zetterström

© Henrik Zetterström. Mångfaldigandet av innehållet i denna text, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av Henrik Zetterström, Frösön

Användarbetyg: / 4
DåligtBra 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se